LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

18/3/2008
Thành Lập Công ty Cổ Phần Phát triển Nguồn Nhân Lực C.E.O

29/12/2009
Đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O

26/08/2010
Được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài do Bộ lao động – Thương binh và xã hội cấp

15/06/2012
Thành lập Trung tâm đào tạo Nhật Bản CEO

30/11/2012
Thành lập Trung tâm Tư vấn du học

13/3/2014
Thành lập Trung tâm Nhật ngữ Quốc tế CEO

28/7/2014
Thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

28/3/2017
Thành lập Chi nhánh Bắc Ninh